Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS
Бутон за дарения чрез BITCOIN

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


11:30
28.03.2023
Вторник
3.239.6.58


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Астрология » Синастрия » Статии


Композит [5] Нива на Посвещение [8]
Синастрични Домове [61] Аспекти на Слънцето [4]
Аспекти на Луната [4] Аспекти на Меркурий [4]
Аспекти на Венера [4] Аспекти на Марс [4]
Аспекти на Юпитер [4] Аспекти на Сатурн [5]
Аспекти на Уран [4] Аспекти на Нептун [1]
Аспекти на Плутон [1] Статии [18]


Партньорска Астрология - част 1

Човекът е социално същество, едно от малкото, на което природата е отредила подобна роля. Малко са видовете способни да съжителстват с много себеподобни, изграждайки стабилно общество, подчинено на обща цел и интерес. Изграждането на общество и формирането на връзки в него зависят от участието на отделните хора в него.

Ежедневието ни е наситено с голям брой срещи, при които ние влизаме в контакт и активно си взаимодействаме с другите около нас.

Човек е развил различни типове съзнание – личностно, което очертава територията на индивидуалността му и обществено, което се противопоставя на първото и изгражда образа на другите.

Ние сме непрекъснато в деликатен баланс, в който уравновесяваме стремежът за лична интеграция (насочен навътре) с нуждата от комуникация с другите. В този ред на мисли що се касае до астрологическия аспект на това разделение е важно да преценим къде е поставена границата между личното и общественото в картата, както и доколко тази граница е “твърда” или “размита”, доколко тя позволява тенденции от единия полюс да въздействат на другия и в каква степен.

Оценката на “личното” и “социалното” поведение обхваща анализа на картата в няколко насоки:

· Оценка на сигнификаторите на индивида

· Оценка на сигнификаторите на социума

· Оценка на тяхното взаимодействие и формиране на граница между тях.

Възможни са три случая според това делене, което оказва влияние както към формиране на личността и изява на нейните качества, така и са оценка на комуникативните способности:

А) Когато личните фактори са по-силно поставени се формира личност с ярко “присъствие”, изявяваща личните си качества, въздействаща и забележима, активна, но трудно адаптираща се към условията на обществото, опортюнистична и резервирана към промените. Такива личности се опитват да адаптират средата към себе си, като се стремят да я променят. Те също така не са склонни към компромиси, демонстрират постоянство и воля, поставят личните си цели и благоденствие над останалото. Имат недостатъчно адекватна представа за заобикалящия ги свят и проявяват интерес единствено към нещата имащи пряко отношение към тяхното развитие и елиминират всички останали. Предпочитат да се заобикалят с хора които да контролират лесно и такива сред които личният им авторитет има сила. Те демонстрират социална ригидност, трудно поддаване на манипулация и търсят утвърждаване.

Положителни страни (+): изявена воля, яснота на приоритетите, целенасоченост в партньорската сфера, лична ценностна система и житейска философия, индивидуален подход оставящ отпечатък във всички изяви на личността.

Отрицателни страни (-): трудна адаптация, граници в общуването, неравнопоставеност в партньорствата, ограничени интереси, подценяване на средата, липса на емпатия и поглед от “чуждата гледна точка”.

Б) Когато социалните фактори са по-силно поставени тогава може да очакваме формиране на личност с добре изявена социална ангажираност, склонна към промени, адаптация и компромиси, диалогична и балансираща различните мнения и търсеща консенсус чрез дипломация и отчитане на интереса на всички страни. За тях е характерна решаващата роля която има средата за формирането на личността им, ангажирането им с проблемите на другите, склонността към емпатия, лесната адаптация, непридирчивостта и желанието за подчиняване на колективните норми. Такива хора лесно се поддават на обучение и възпитание. Негативите при тях са свързани основно с невъзможността за защитаване на лична позиция, силното въздействие което средата упражнява върху човека и на което той не може да се противопостави, по-ниското ниво на критичност и самокритичност.

Положителни страни (+): диалогичност, подход към другите, интерес към случващото се, лесна адаптация, непридирчивост, откритост и искреност на характера.

Отрицателни страни (-): променливост, лабилна ценностна система, влияние от мнението на другите, склонност към подражателство, самоосъзнаване чрез групата, зависимост от чуждо присъствие.


В) Когато първите две тенденции са в баланс, това дава възможност за развитие на хармонична личност способна да балансира умело между личния и обществения интерес. Това са хората, които могат да се възползват от положителните страни на двете тенденции и в голяма степен да избегнат недостатъците чрез вътрешното им противопоставяне и решаването на вътрешните дилеми. Постигането на равновесие превръща сферите от противопоставящи се една на друга в допълващи се (противоположностите се допълват ). Човек е поставен над дихотомията на противоположните сфери, търси баланс, а не доминация. Това е най-многообразния вариант който предоставя много предимства, но същински баланс се среща рядко.

Положителни страни (+): диалогичност, подход към другите, интерес към случващото се, баланс на интересите, адаптация, откритост и искреност на характера, яснота на приоритетите, индивидуален подход, постигане на лични цели чрез другите, отчитане на чуждото мнение, адекватна ценностна система, интуиция и добра психологическа интерпретация на чуждото поведение, правилно възприемане на външните сигнали и адекватна реакция, добра организираност и ръководен талант.

Отрицателни страни (-): влияние от мнението на другите, търсене на задължителен консенсус, самоосъзнаване чрез пределите на групата, зависимост от чуждо присъствие за реализация на личните цели.

· Степента на социална адекватност.

· Степента и способността за социална адаптация и интеграция.

Партньорската астрология е обширна територия и включва в себе си методи за оценка на партньорските отношение от различен калибър.

1) Брачна или астрология на съжителството – много често с нея се асоциира цялата партньорска астрология. Целта й е да даде детайлна интерпретация на възможността за съжителство между двама партньори. Разбира се, съществуват различни техники, с които е възможно това да бъде направено:

Синастрия – най-популярната и достъпна техника основаваща се в “наслагване” на картите на партньорите и отчитане на отношенията формирани между тях. Сама по себе си синастрията е слаб метод, ако се използва самостоятелно и без отчитане на характеристиките на отделните индивиди. Направените статистически проучвания показват наличието на валидна връзка между взаимното положение на планетните позиции в две карти и формирането на партньорски отношения между хората. В синастрията от съществено значение е отчитането на взаимното положение на Асцендента и Десцендента, отношенията между светилата, както и положението на Венера в картите. От ключово значение е отчитането на елементния баланс в двете карти.

Хороскоп на началото на връзката – понякога наричан “партньорски хороскоп”, той е техника за прецизна преценка на качеството на отношенията, на ролята на двамата партньори в контекста на отношенията им, емоционалната атмосфера между тях, продължителността и стабилността на отношенията, периодите на кризи и възход, съвместните цели и постигнатото. Тази карта е важно да се сравни поотделно с личните карти на двамата партньори, за да формираме правилен възглед за спецификата на отношенията и начина по които всеки един от партньорите приема живота с другия.

Композитна карта – построява се чрез “усредняване” на картите на двамата партньори по метода на мидпойнтите (средните точки). Получената синтетична карта е карта на взаимоотношенията между тези двама души. Композитните карти според доста съвременни астролози в това число и Робърт Хенд са мощен инструмент за прецизна оценка на отношенията. Интерпретацията на композитите има своята специфика и отново допълнителното сравняване на композита с личните карти на партньорите има решаващата дума при окончателната интерпретация на дадена позиция.

Хорарна карта – това е едно от нестандартните приложения на хорарната астрология, чрез която може да се даде детайлен отговор на въпрос/и касаещ всеки един аспект от дадени отношения. За да получи наистина коректен отговор питащия (кверента) трябва да е силно емоционално ангажиран в отношенията си, както и да е възможно най-точен в задаването на конкретен въпрос. Въпросите могат да касаят различни страни на връзката – започвайки от продължителността, ангажираността, стабилността, резултатите, удовлетворението, успешността, ползите и вредите, компромисите, ролята на различни външни фактори и т.н.


Коректният анализ на партньорските отношения изисква определен минимум от налични данни описващи връзката:

1.) Действително наличие на фактическа връзка. На подобен анализ не могат да се подлагат неясни или хипотетични, както и едностранни отношения.

2.) Датата на започване на връзката. Тя се явява като “рождена дата” на отношенията и на нейна база се съставя партньорски хороскоп.

3.) Датите на началото и края на последните сериозни връзки (бракове) и на двамата партньори – тези данни разкриват на астролога доколко всеки един от партньорите е успял да намери съответстващ му човек отговарящ на неговия архетип и ако е намерил какво е попречило на отношенията им. Важно е да се знае причината поради която отношенията са били прекратени! Някой хора имат тенденция да повтарят циклично грешките, които водят до разрив в отношенията им без те да осъзнават напълно причината за това, а тези които я осъзнават невинаги са способни сами да я отстранят. Понякога силните влияния оказали въздействие на човека в ранното детство и формирания модел на семейни отношения, които той възпроизвежда и в собствените си отношения понякога повече пречат отколкото да му помогнат да намери подходящ за себе си човек.

4.) Рождените данни на двамата партньори (за съставяне на личните им карти, синастрия и композитна карта ).

5.) Важно е да се разгледат сигнификаторите в двете карти имащи отношение към ранното детство и отношенията в семейството, тъй като те задават основния оттенък на емоционалния свят и възприятията на човека, също както и имат отношение към неосъзнатата мотивация и целта на действията. Понякога именно комплексите и ограниченията формирани в семейството, както и нагласата на родителите към определен тип отношения или партньори, възпрепятства изявата на личния избор или кара човек да се държи неестествено изневерявайки на собствените си желания, които прикрива или не може да изяви. В пример от практиката ми жена със Сатурн в 4-ти дом сключващ квадратура с Плутон в 7-ми проваля чрез поведението си последователно всички свои връзки и прогонва партньорите си несъзнателно, въпреки огромната нужда от близост която има. Грубото отношение към нея в семейството й, хроничното й пренебрегване за сметка на другото дете, липсата на реална емоционална връзка между родителите, както и това че е била отделена от тях за няколко години в ранното детство, се явява непреодоляна травма, която се пренася върху всеки човек, с който тя решава да живее заедно.

Николай Колев, Лекционен курс по Астрология, Школа Астрогалакси, 1998-2005©

Папка: Статии | Добавил: Пим (16.01.2009)
Разгледан: 3971
Коментари: 0
Само за регистрирани.
[ Регистрация | Вход ]


Контакт          3.239.6.58