Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


09:10
19.04.2024
Петък
3.234.244.181


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Карма и Подсъзнание


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Щампите на възприятието

Като подсъзнателна програма, щампата притежава способност да улавя информацията на входа и на изхода. Когато съществува щампа на възприятието, човек възприема информацията априорно /подсъзнателно/, предполагайки, че тя се отнася до някой от по-рано определените ти­пове информация.

По улицата върви интересна млада жена, към нея се приближава непознат мъж и пита кол­ко е часът. Ако жената е омъжена, в нея се включва програма-щампа, която на входа подава външния вид, маниерите и интонацията на не­познатия, на изхода - резултат, имаш два вариан­та за реакция: "искам да спра и да отговоря" или "не искам да спра и няма да отговоря". Ако дама­та не е омъжена, тогава към двете възможни ре­акции се добавя още една възможна реакция, също с два варианта: "запознанството е перспек­тивно" или "запознанството е безперспективно". По този начин при омъжената жена има два ва­рианта на отговор и съответно две програми за по-нататъшно действие, а при неомъжената - четири.

Качество и недостатък на щампата е това, че тя рязко ограничава информационно-енергийния поток, което обеднява възприятието, но пък облекчава обработката на получената информа­ция. Много по-сериозен недостатък на щампата е, че тя винаги вкарва в рамките на своя фикси­ран формат всяка постъпваща информация. При това често информацията бива изкривявана. Точ­но заради това хората не обичат сплетните за тях самите и ценят вниманието. Клюките опростя­ват информацията, свеждат неизразимото към стандартни схеми. Разбиращият човек се стреми да избягва щампите във възприятията и съжде­нията.

Щампите от всички видове са нужни за чо­века. Реална алтернатива на щампата е, не пре­махването й, а въвеждане на допълнителни по­зиции за реакция, в които подсъзнанието помества числа от нула до сто, отразяващи степента на съответствие на дадена щампа към дадена си­туация. Тогава отговор на програмата в горния пример би изглеждал така: "ще спра и ще отго­воря, но 80 процента с нестандартни намерения".

Но и това е малко. Всяка ситуация, в която човек попада, и всяка информация, който той получава, притежават уникален духовен смисъл, и нито информацията, нито ситуацията повече ще се повторят. Този смисъл може да се крие в това, че на човек му се дава възможност да про­умее, да осъзнае, да види и да измени нещо съще­ствено. Подобни моменти не могат да бъдат вка­рани в никакви рамки и биха загинали в твърди формати. Затова в правилната програма за възприятие във формата за отговор трябва да бъде предвидена още една позиция - за коментар на допълнителна информация от произволен вид. Типичен пример е класификацията.

За детето всички хора се делят на два вида - добри и лоши. Когато детето порасне и отиде на следващо ниво на разбиране, то открива, че класификацията е ситуативна: човек бива поня­кога добър, понякога лош. На още по-следващо равнище на разбиране човек открива, че някои постъпки не могат да бъдат класифицирани по вида " добър - лош", необходима е някаква дру­га класификация или допълнение към съществу­ващата. И наистина, към хора като великите пълководци подобни класификации не вършат работа. Никой не би сметнал даден велик пълководец за лош, само защото е издал заповед да се убива, макар че обществото би унищожило обик­новения човек за подобно действие. И коментарът на подсъзнанието към опита за класификация би бил следният: "носител на социални функции" или нещо подобно, но във всеки случай би по­могнало на човека да се измъкне от омагьосани­те рамки на щампата.

Още една важна щампа е програма за възприемане с празен формат за отговор, или програма за игнориране на непонятното. Причи­ната за нейното съществуване е, че да бъде раз­брано непонятното е трудно и опасно. Тези об­стоятелства са едновременно и признаци за същностно възприятие. Ако възприятието е лес­но и безопасно за психичната картина на света, то е безполезно. Със същия успех можете да си подремнете.

Във всяка добра детска книжка съществу­ват две задължителни обстоятелства: опасност и тайна. Отнесени към възприятието, те трябва да се приемат метафорично: опасността е заплаха за създадената картина на света, а тайната - уст­ройството на мирозданието.


Авесалом Подводни
Папка: Карма и Подсъзнание | Посещения: 1277 | Ченълинги
Контакт          3.234.244.181