Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


08:20
19.04.2024
Петък
3.234.244.181


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Карма и Подсъзнание


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Потребностите и съзнанието

Отношението на човека към удоволствия­та е дълбоко пристрастно и би било твърде уди­вително, ако той би могъл обективно и правилно да се отнася към тях. Именно затова то не се случ­ва в действителност. Същото се отнася и за по­требностите. Правилното поведение по отноше­ние на потребностите е следното: към тях трябва да се отнасяме като към камшик, задоволявайки ги в необходимата степен, без да се вторачваме и фиксираме върху тях, но осъзнавайки ги като признак за правилно придвижване напред. Ако липсват удоволствия, значи потребността не е задоволена или по някакъв начин е изкривена.

Но това не е всичко. Потребностите се ста­раят да предугаждат стремежите на духа и да дей­ствуват в съответствие с тях. Защото потребнос­тите са камшик, заставящ човека да се движи в определена посока. И ако тази посока бъде от­гатната, камшикът става излишен, и потребнос­тите умират от собствената си смърт. Затова е важно да се осъзнае дадена потребност и нейни­ят духовен смисъл. След това е необходимо да се ориентираме какво да правим с потребностите, които не можем да задоволим в даден момент. По принцип съществува богат асортимент от дей­ствия, които човек съзнателно или подсъзнател­но може да извърши с цел да трансформира не­задоволени потребности. Добре известни са та­кива методи като подтискане, съпроводено с из­тласкване в подсъзнанието и с регресия. Това е едно от най-ужасните зрелища. По-нататък ид­ват сублимацията и компенсацията. Ще се спрем на последната.

Компенсацията представлява опит да се прилепи до незадоволимото в момента желание друго желание, което е възможно да бъде удов­летворено. С други думи - да заменим един вид удовлетворение с друг вид.

Това е опит с негодни средства да се реши проблема. Негодни, тъй като напрежението, създадено от потребността и възникналото от нея желание, не може да бъде напълно снето чрез изпълнение на друго желание. Тоест, без да се измени самата програма-потребност така, че ние залъгваме съзнанието, но не и подсъзнанието. За разлика от случая с компенсацията, при субли­мация се пораждат други желания.

Съзнанието притежава способност за из­куствено слепване на различни програми на под­съзнанието, които нямат такова предназначение. Ще се спрем върху няколко от тях.

Човек, който не одобрява тези или онези свои потребности, смятайки ги за "низки", но без да е способен да ги подтисне, може да прикрепи към удоволствието от изпълнение на "осъдител­ното" желание друга програма, която ще отравя това удоволствие с угризения и натяквания. Ог­ромен е броят на невротиците, които съществу­ват с такава постоянна нелюбов към себе си и към своите "низки" прояви. Но тази психическа от­рова трови самия човек и няма никакви други функции.

Другата идея се заключава в това, че човек се привързва към определен вид удоволствия, тоест формира в себе си програма-потребност към удоволствия от даден тип. Но тази потреб­ност е лъжлива.

Ето още една лъжлива "спойка" - насил­ственото формиране на емоционални реакции от типа: "това е хубаво - аз ще се радвам", или "това е лошо - аз ще се огорчавам". Човек обикновено не е в състояние да оценява обективно едно или друго събитие. Той не е в състояние да го види през погледа на Световния дух, от гледна точка на ролята на това събитие в еволюционния про­цес и да предвиди всички кармични последици. И съответно събитието само по себе си не пре­дизвиква у него оценките "добро - лошо" и съот­ветните емоционални реакции на радост или огорчение. Такива оценки възникват само при същностна включеност на човека в събитието. Във всички останали случаи такива реакции лип­сват, и това не е признак за безнравственост на човека. Ако той се опитва постоянно да оценява всички събития и съответно да реагира, създава се неадекватна програма за рационализация. На­силвайки самия себе си, човек реагира с изку­ствени емоционални реакции.

И още една лъжлива "слепена" програма на подсъзнанието - рационализация на своите потребности " до дупка". Човек никога не знае и не може да знае какво иска. Не би могло да бъде другояче: потребностите задават насоката на дей­ността /вътрешна или външна/, но не и резултатът от тази дейност.

В заключение още веднъж ще подчертая, че напрежението и удоволствието, съпътствува­щи потребностите, лежат в различни сфери: удо­волствието - в емоционалната, а напрежението - в духовната, тъй като те биват ограничени от свободната воля. Желанието трябва да бъде из­пълнявано, подтискано или сублимирано, а за това се губят много сили и време.


Авесалом Подводни
Папка: Карма и Подсъзнание | Посещения: 1253 | Ченълинги
Контакт          3.234.244.181