Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


09:39
19.04.2024
Петък
3.234.244.181


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Карма и Подсъзнание


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Потребности и еволюция

У всеки човек като духовно същество има основни житейски цели: да познае самия себе си, да познае света и да намери своето място в света. /"Да намери" означава не само да открие своето място, но и да го заеме/. При това светът се възприема не статично, а като динамичен обект, намиращ се в еволюционно развитие.

Всеки обект има своя роля в еволюцион­ния процес, за всеки човек е предвидена опреде­лена роля, включваща постоянната импровиза­ция /лично творчество/ в процеса на еволюция, тоест - в сътворяването на света. Усещането за адекватно участие в еволюционния процес су­бективно се преживява като щастие; човек в та­кива случаи не се нуждае повече от нищо. Това усещане принципно се отличава от усещането при удовлетворение на тези или онези дори и висши потребности.

За човек познаването на самия себе си, то­ест осъзнаването на своя дух, и познанието на света в крайна сметка е едно и също. Това са просто две различни форми за изразяване на едно и също явление. Познанието в случая не се схва­ща в научния смисъл на думата. Има се предвид непосредствено-чувственото познание, когато възприемаме света като част от себе си. Позна­вайки себе си и света, човек осъзнава и заема сво­ето място в еволюционния процес.

Но човек не може напълно да осъзнае це­лите на духа. И за да бъде човешкото развитие насочено в необходимата посока, като същевре­менно съществува и свободна воля /тоест твор­чество, което е главният закон на еволюцията/, е бил създаден остроумният апарат на потребнос­тите.

Какво представляват потребностите? Те са камшик, с който подсъзнанието шиба човека, ако действията му го насочват встрани от целите на еволюцията, при това наказанието се оказва по-тежко от грешката. Най-тежкият вариант на този камшик са безусловните рефлекси и, в частност, инстинктът за живот. Наистина, за да познае себе си, човек на първо място е длъжен да поддържа физическото си съществувание. Оттук произти­чат и страхът от смъртта, и потребността от хра­на. По-сложното поведение в процеса на духо­вен растеж се регулира от по-високи потребнос­ти: потребност от общуване, от любов, от позна­ние, от самоусъвършенстване, от познаване на смисъла на живота въобще и собственото си съществувание в частност.

Всички тези потребности носят отчетливия белег на камшика. Това означава, че тяхното неудовлетворение носи крайно неприятни усеща­ния, а удовлетворението им предизвиква облек­чение, прилично на облекчението от току-що от­минал зъбобол. Особено ясно това се проявява в потребността да проумеем смисъла на живота. Обичайната разумна препоръка в този случай е: трябва да промениш своя живот, за да престане да бъде актуален този проблем!

Случва се, естествено, и след удовлетворя­ване на потребности да възникне усещане на щастие. Но причината е не в самото задоволява­не на желанието, а в това, че човек за миг се оказва на своето място в еволюционния процес: той е проумял нещо важно, направил или усетил. Направляван е бил от съчетанието от потребнос­ти, създадено от неговия дух /и, естествено, от личният избор/. Щастието не е емоционално, а духовно състояние, при което висшето "аз" сиг­нализира, че всичко върви правилно. Емоционал­ните преживявания в този момент са вторични; те дори може и да отсъстват.


Авесалом Подводни


Папка: Карма и Подсъзнание | Посещения: 1197 | Ченълинги
Контакт          3.234.244.181