Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


10:55
24.05.2024
Петък
3.215.16.238


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Магически Посвещения (8)

Магическото посвещение показва нивото (на съзнателно или несъзнателно) използване от човека на специфични похвати за управление на фината реалност (покрай плътната) и характерът на взаимоотношения­та му със специалните магически егрегори.

Първо посвещение (8 x 1 = 8) - любител (наивен маг). На разположение на любителя са обикновената магия на човешките отношения, което по принцип оз­начава много, но в дадения случай самата магическа сила се разсейва. Магическите средства тук например са усмивката, учтивата молба, намръщеното лице, не­доволната интонация, и ефектът се постига твърде ряд­ко или при общуване със зависими хора.

Второ посвещение (8 x 2 = 16) -работяга (усърден маг). В качеството на основен инструмент за проник­ване във финия свят работягата използна ежедневни­те системни занимания в едно направление, полага труд, не особено творчески и най-често недотам ефективен -това прилича на пробиване на бетонна стена с помощ­та на чук и метален пробойник. По този начин обаче за десет-петнайсет години може да се постигне известно съвършенство, а други начини, поне за себе си, кон­кретният човек не вижда. Това е нивото на добрите работници - тесни специалисти в своята област.

Трето посвещение (8 x 3 = 24) - организатор (ръко­водещ маг). Този човек използва магическите възмож­ности на групата и груповите усилия; това е естестве­ният ръководител на неголям колектив с определена външна задача, която общността под ръководството на организатора може успешно да реши. Организаторът има пряк канал за връзка с егрегора на своя колектив и поради това притежава мъдростта, необходима за успешно ръководство. Много от проблемите в негова­та група се разрешават сякаш от само себе си, а оста­налите той умее да преодолява навреме, спокойно и без особено напрежение. Организаторът притежава енергия и магическа сила на внушението, достатъчна за манипулиране на другите. Това е нивото на начина­ещите психотерапевти, психолози и хипнотизатори.

Четвърто посвещение (8 x 4 = 32) -магьосник (екстрасензорен маг). На това ниво човекът може времен­но да измести точката на сглобяване и да измени реал­ността така, че тя да излезе извън социалните рамки. Това е нивото на медитативното включване към сил­ни информационни и енергийни канали: ефективно лечителство, откъслечно ясновидство, виждане на аура­та и други фини астрални структури. Този човек често дълго живее в магически реалности, но те са неустой­чиви и понякога се изменят спонтанно и непредвидено за него. За това ниво е характерно противопоставянето на социалната реалност на магическата, тъй като со­циалната често се оказва по-силна, и в очите на обще­ството магьосникът при по-близко разглеждане и „на­учен" анализ се оказва шарлатанин: онова, което му се удава в благоприятна обстановка, под обществен над­зор се проваля. Това е нивото на силните хипнотизато­ри и психотерапевти и високо квалифицираните специ­алисти във всяка област.

Пето посвещение (8 х 5 = 40) - талант (напред­нал маг). Този човек умее да измества устойчиво своя­та точка на сглобяване извън социално приемливите рамки; фактически той открива нова реалност, макар и в очите на средния човек просто да разширява стара­та, да изобретява, измисля нещо и т.н. На това ниво индвидът притежава устойчиви информационни и енер­гийни канали към недостъпни за социума егрегори, разчита принципно нова информация или получава невиждана дотогава енергия - това в действителност е чудо, което по-нататък се усвоява и превръща в ме­тод. Знаменитите изобретатели, учени, великите спор­тисти, видните политици и пъл ководци - впрочем, всич­ки тези хора, а особено последните две категории чес­то попадат в пълна зависимост от своя канал, превръ­щат се в марионетки на съответния егрегор. Тяхната реализационна власт е много голяма и те могат да из­местват точката на сглобяване на големи колективи, а понякога и на цялото човечество.

Шесто посвещение (8 x 6 = 48) - гений (успелият маг). Този човек е зает със сътворчество с висш егре­гор; заедно те създават за света нова реалност и роля­та на гения като въплътен човек се състои в макси­мално точното й приспособяване към наличните на Земята условия - тогава преходът от старото към но­вото ще бъде по-хармоничен, а бъдещето - съвършено. Това посвещение дава високо ниво на уменията и реа-лизационната власт във финия план, но често - по-лоша адаптация към плътните условия. По правило основ­ната работа на гения се провежда във финия план, занетка на егрегора на ритуала или поне, във всеки случай, лошо разбира неговата фина структура, целите и задачи­те му, то церемониа-майсторът вече моделира обреда с разбиране на задачите на егрегора и конкретните функ­ции на канала за свръзка, който създава ритуала. Тук съзи­данието на обреди се провежда осъзнато и човекът рабо­ти с егрегора почти на равни начала: първият вижда по-добре земната действителност, нейните ограничения и възможности, вторият - реалността на финия свят.

Седмо посвещение (9 х 7 = 56) - етик (маг-законодател).  Този човек заедно с общия земен и някои космически егрегори твори фундаменталните етични закони на бъдещия свят; по-точно казано епитетът "етични" може да се пропусне, защото фундаменталните закони на света винаги имат етичен характер.

Папка: Нумерология | Посещения: 2444 | Ченълинги
Контакт          3.215.16.238