Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS
Бутон за дарения чрез BITCOIN

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


08:50
01.04.2020
Сряда
3.227.252.54


Онлайн: 3
Гости: 3
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66]Статии [201]
Матрицата 5 [55]Нумерология [28]
Астрология [31]Великият преход [110]
Кармична Астрология [13]Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13]Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13]Петър Дънов [4]
Джасмухин [8]Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7]Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22]Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8]Пътят на душите [6]


Магически Посвещения (8)

Магическото посвещение показва нивото (на съзнателно или несъзнателно) използване от човека на специфични похвати за управление на фината реалност (покрай плътната) и характерът на взаимоотношения­та му със специалните магически егрегори.

Първо посвещение (8 x 1 = 8) - любител (наивен маг). На разположение на любителя са обикновената магия на човешките отношения, което по принцип оз­начава много, но в дадения случай самата магическа сила се разсейва. Магическите средства тук например са усмивката, учтивата молба, намръщеното лице, не­доволната интонация, и ефектът се постига твърде ряд­ко или при общуване със зависими хора.

Второ посвещение (8 x 2 = 16) -работяга (усърден маг). В качеството на основен инструмент за проник­ване във финия свят работягата използна ежедневни­те системни занимания в едно направление, полага труд, не особено творчески и най-често недотам ефективен -това прилича на пробиване на бетонна стена с помощ­та на чук и метален пробойник. По този начин обаче за десет-петнайсет години може да се постигне известно съвършенство, а други начини, поне за себе си, кон­кретният човек не вижда. Това е нивото на добрите работници - тесни специалисти в своята област.

Трето посвещение (8 x 3 = 24) - организатор (ръко­водещ маг). Този човек използва магическите възмож­ности на групата и груповите усилия; това е естестве­ният ръководител на неголям колектив с определена външна задача, която общността под ръководството на организатора може успешно да реши. Организаторът има пряк канал за връзка с егрегора на своя колектив и поради това притежава мъдростта, необходима за успешно ръководство. Много от проблемите в негова­та група се разрешават сякаш от само себе си, а оста­налите той умее да преодолява навреме, спокойно и без особено напрежение. Организаторът притежава енергия и магическа сила на внушението, достатъчна за манипулиране на другите. Това е нивото на начина­ещите психотерапевти, психолози и хипнотизатори.

Четвърто посвещение (8 x 4 = 32) -магьосник (екстрасензорен маг). На това ниво човекът може времен­но да измести точката на сглобяване и да измени реал­ността така, че тя да излезе извън социалните рамки. Това е нивото на медитативното включване към сил­ни информационни и енергийни канали: ефективно лечителство, откъслечно ясновидство, виждане на аура­та и други фини астрални структури. Този човек често дълго живее в магически реалности, но те са неустой­чиви и понякога се изменят спонтанно и непредвидено за него. За това ниво е характерно противопоставянето на социалната реалност на магическата, тъй като со­циалната често се оказва по-силна, и в очите на обще­ството магьосникът при по-близко разглеждане и „на­учен" анализ се оказва шарлатанин: онова, което му се удава в благоприятна обстановка, под обществен над­зор се проваля. Това е нивото на силните хипнотизато­ри и психотерапевти и високо квалифицираните специ­алисти във всяка област.

Пето посвещение (8 х 5 = 40) - талант (напред­нал маг). Този човек умее да измества устойчиво своя­та точка на сглобяване извън социално приемливите рамки; фактически той открива нова реалност, макар и в очите на средния човек просто да разширява стара­та, да изобретява, измисля нещо и т.н. На това ниво индвидът притежава устойчиви информационни и енер­гийни канали към недостъпни за социума егрегори, разчита принципно нова информация или получава невиждана дотогава енергия - това в действителност е чудо, което по-нататък се усвоява и превръща в ме­тод. Знаменитите изобретатели, учени, великите спор­тисти, видните политици и пъл ководци - впрочем, всич­ки тези хора, а особено последните две категории чес­то попадат в пълна зависимост от своя канал, превръ­щат се в марионетки на съответния егрегор. Тяхната реализационна власт е много голяма и те могат да из­местват точката на сглобяване на големи колективи, а понякога и на цялото човечество.

Шесто посвещение (8 x 6 = 48) - гений (успелият маг). Този човек е зает със сътворчество с висш егре­гор; заедно те създават за света нова реалност и роля­та на гения като въплътен човек се състои в макси­мално точното й приспособяване към наличните на Земята условия - тогава преходът от старото към но­вото ще бъде по-хармоничен, а бъдещето - съвършено. Това посвещение дава високо ниво на уменията и реа-лизационната власт във финия план, но често - по-лоша адаптация към плътните условия. По правило основ­ната работа на гения се провежда във финия план, занетка на егрегора на ритуала или поне, във всеки случай, лошо разбира неговата фина структура, целите и задачи­те му, то церемониа-майсторът вече моделира обреда с разбиране на задачите на егрегора и конкретните функ­ции на канала за свръзка, който създава ритуала. Тук съзи­данието на обреди се провежда осъзнато и човекът рабо­ти с егрегора почти на равни начала: първият вижда по-добре земната действителност, нейните ограничения и възможности, вторият - реалността на финия свят.

Седмо посвещение (9 х 7 = 56) - етик (маг-законодател).  Този човек заедно с общия земен и някои космически егрегори твори фундаменталните етични закони на бъдещия свят; по-точно казано епитетът "етични" може да се пропусне, защото фундаменталните закони на света винаги имат етичен характер.

Папка: Нумерология | Посещения: 2084 | Ченълинги
Контакт          3.227.252.54