Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


11:25
24.05.2024
Петък
3.215.16.238


Онлайн: 6
Гости: 6
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Космически Посвещения (12)

Космическото посвещение показва как изглежда човекът през очите на Космоса и какво е неговото участие в космическите програми.

Първо посвещение (12 х 1 = 12) - пропаст или черна дупка. В пасивния вариант на пропастта човек е ориентиран изключително към потребление на всякак­ва енергия и информация, до които може да се досегне и които да осмисли; ала при това той е пасивен и, така да се каже, яде каквото му дадат, за разлика от актив­ния вариант - черната дупка, която интензивно всмук­ва в себе си всичко, попаднало в околностите й, и след като го погълне, започва ново търсене. Човекът от първо космическо посвещение не изпитва ни най-мал­ка признателност към източника на енергия и инфор­мация, и когато той се изчерпи, чака (пропаст) или търси (черна дупка} следващия, като мигом забравя за своя бивш благодетел. Той е всеяден и предварително принизява фината енергия до груба, която може да сме­ли. При това характерна негова особеност е пълното отсъствие на каквито и да е изменения в резултат от процеса: цялата му енергия и всякаква информация се усвояват от организма, без да оказват на човека какво­то и да било влияние. Може да му се направи впечатле­ние само по един-единствен начин - като го уплашиш.

Второ посвещение (12 х 2 = 24) - гъсок или дея­тел. Това е човек, току-що издигнал се над средното ниво на тълпата, който поне по нещичко я превъзхож­да. В пасивния вариант на гъсока индивидът би могъл да има красиво телосложение или лице, или ярко об­лекло, дворянска кръв, дори специфично чувство за ху­мор - всяка особеност, която осигурява на човека ви­дима индивидуалност в средно социално общество, съставено предимно от хора от първо космическо по­свещение. В активния вариант, деятел, човекът прите­жава някакво умение, навик или просто интензивно върти колелата на това или онова начинание. Харак­терни за второто посвещение са тоталният материа­лизъм, индивидуализмът и волунтаризмът/фатализмът, тоест усещането за отсъствие на висши сили, които влияят по някакъв начин на живота, и разбирането от всяка гледна точка, че концепциите за финия свят са ненужни, нежелателни и даже вредни. Обикновено гъсокът е фаталист (позиция: „каквото става, ще става и няма какво да се направи"), а деятелят е волунтарист („ако човек иска нещо, то непременно ще го спе­чели с нужната енергия, търпение и целеустременост").

Третото посвещение (12 х 3 = 36) - храст или прозелит. Това е човек, който нерядко притежава прекъс­ващ, слаб, но все пак осезаем канал към висшия егрегор; тук е характерно усещането за собствена значимост и тежест, които не са свързани със земните обстоятел­ства на живота. Човекът чувства, че си има Бог и Той, общо взето, го наглежда, в трудни случаи го защитава, в депресия му дава сили и т.н. Като цяло това чувство можем да наречем усещане за богоизбраност, което в зависимост от етичното ниво дава на човека особени вътрешни привилегии или задължения. В пасивния ва­риант, храст, индивидът често се затваря в себе си, жи­вее интересен и дълбок вътрешен живот и усеща здра­вите си духовни корени и твърдата почва под тях, но по същество не се движи наникъде, тоест не взима забеле­жимо участие в космическите програми - третото по­свещение е фазата на подготовка за тях. Но и най-хила­вият храст е по-силен и от най-енергичния деятел - така директорът на института затваря очи пред поведението на сина си хипар, което за него е недопустимо, докато в същото време синът отлично разбира - и затова и отри­ча - живота на бащата. В активния вариант, прозелит, човекът се занимава с конкретна дейност, но периодич­но усеща, че тя е направлявана свише и оттам получава подкрепа - енергетична, кармична и други.

Това е труден път, защото висшата воля на конкрет­ното ниво не е очевидна, подкрепата й често се губи и тогава е почти загадка какво трябва да се прави, защото обичайните земни (деятелски) критерии тук сработват зле. Основното изкушение за прозелита е да се плъзне на нивото на деятеля - когато висшите цели, мотиви и под­крепа му се сторят несъществени. При прозелита учас­тието в космическите или духовни програми е чиста илю­зия: реално той, както и храстът, стои на едно място, неговото движение е бягане нагоре по слизащия надолу ескалатор, което впрочем е доста добра тренировка.

Четвърто посвещение (12 х 4 = 48) - риба тон или акула. Този човек е включен в космическата програма и притежава устойчив канал за свръзка с нейния егрегор, но очите му са завързани: той не разбира накъде върви. Ала за разлика от индивида на трето посвещение тук човекът изпитва постоянен натиск: Космосът го при­нуждава да се движи нанякъде, при което трябва сам да търси пътя си - това посвещение е много по-творческо, макар често и привидно да е по-неприятно от третото. И още - тук са характерни и трудности от етичен харак­тер: човек чувства, че трябва да живее по закони, някак неуловимо отличаващи се от земните, но той не разби­ра същността на тези разлики - не са ли те дяволско изкушение? Така тук човекът е воден от космическа про­грама, все пак не много твърдо, а нейният характер му е непонятен, в живота му не се случва съгласуване на зем­ната и космическата етика, така че са възможни непри­ятни ситуации и дори бунт, чиято природата хората от по-ниските посвещения много трудно проумяват.

В пасивния вариант нариба тон човекът успешно опознава света вътре в себе си - това е ниво, където индивидът не само се интересува от самия себе си, но вътрешните му търсения могат да се окажат актуални и за много други хора. Тук примери са интересни ху­дожници, писатели и т.н. В активния вариант, акула, индивидът е надарен с голяма сила на влияние върху света, но програмите, които води той, носят отчетливо неземен привкус, тоест усеща се, че земната дейност е само фасада, зад която се крие нещо друго, но какво именно и какви са целите му, на самата акула, да не говорим за околните, й е трудно да проумее. От обик­новена гледна точка и рибата тон, и акулата са хора непонятни и извънредно трудноуправляеми; техните постъпки и етика често са нелогични и недосегаеми. Същевременно и те самите притежават голяма реализационна власт и обикновено осъществяват нужните им земни дела - освен обстоятелствата, противореча­щи на тяхната космическа програма.

Пето посвещение (12 х 5 = 60) - сфинкс или пасионарий. Този човек още не е разбрал и видял докрай сво­ята космическа програма, но явно вече е усетил кос­мическия й произход и вътрешно приема нейната ети­ка, съгласувайки я със своя земен морал. Тук имаме локално прозрение за собствената програма, конкрет­но на нейни неголеми участъци; освен това Космосът понякога показва на човека неговото бъдеще, сякаш го пита за мнението му, и в зависимост от индивидуал­ната реакция избира конкретен вариант на съдбата му. Това е високо ниво на реализационна власт и човекът притежава силата да прокарва своите космически про­грами в живота. Пасивният вариант, сфинксът, извли­ча от дълбините на „аз"-а си значими за цялото чове­чество истини, ценности и пророчества; активният ва­риант - пасионарий - притежава силата да реализира космическите програми чрез силите на много хора (на­родни водачи).

Шесто посвещение (12 х 6 = 72) - странник. Това е човек, който вижда своята космическа програма и ней­ното преплитане и взаимовръзка със земната карма.

Седмо посвещение (12 х 7 = 84) - космически духовен учител.

Папка: Нумерология | Посещения: 2008 | Ченълинги
Контакт          3.215.16.238