Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


07:44
19.04.2024
Петък
3.234.244.181


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Карма и Подсъзнание


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Комплекси

Разнообразните комплекси за непълноценност и задръжки представляват определени под­съзнателни програми за защита на човека от об­ществото и на обществото от човека. Същността на комплекса за непълноценност се крие в това, че той коригира психическото състояние и пове­дението на човека така, че да не бъде засегнато някое уязвимо място в психиката. Най-разпрост­раненият вариант е мастиленият облак, който из­пуска октоподът в мигове на опасност, скривай­ки се в него. Това е начин на поведение, при кой­то, доближавайки се към опасна тема, подсъзна­нието предписва неадекватна емоционална реак­ция. Съзнанието и обкръжението получават не­двусмислен сигнал: не се доближавай /облакът/, а наблизо /вътре в самия облак/ не може нищо да се види. Емоционалните реакции блокират възможността за безпристрастно изучаване, ди­агноза и съответно лечение.

Но маскировката не се ограничава само с мастиления облак. Обикновено комплексът за малоценност и по-точно онази негова част, която възприема съзнанието, не съответства на същинския вътрешен проблем. Тя съществува само за примамване на съзнанието и обкръжението. Затова именно опитите за директно премах­ване на комплексите за малоценност толкова че­сто търпят поражение.

Човек наистина е изтъкан от несъвършен­ства и задръжки. Духът възприема своите обвив­ки /тънкото и физическото тяло/ като груби скафандри, сковаващи всяко негово движение. Но комплексите възникват не навсякъде, а на напълно определени места. Затова не всички мъже с нисък ръст имат съответния "наполеонов" комплекс. Онова, което се осъзнава от човек като комплекс, представлява приемлива за съзнание­то рационализация на истинско "тясно място", "опашка" в неговото еволюционно развитие. Ко­гато "еволюционната опашка" бива отрязана, комплексът от само себе си изчезва. Опитите за директно премахване на комплекса са по своята същност само лекуване на симптома, а не на бо­лестта. Да разгледаме тук проблема за ниския ръст, вариант за дами - малкият бюст.

Мъжът, страдащ от непълноценност, при­чинена от ниския му ръст, фактически носи на­казание за своя егоизъм или, с други думи, за сво­ето стеснено съзнание. В крайна сметка, жените повече харесват високите мъже /или на него така му се струва/ и затова неговите възможности за самоутвръждаване като мъж са по-малки, по-мал­ки са и възможностите му за богат и разнообра­зен сексуален живот. Но самоутвърждаването за сметка на това на кого се харесваш е лъжливо самоутвръждаване; то се отличава от истинското, когато ти си необходим на някого, а в такъв случай ниският ръст все още никому не е попре­чил... Що се отнася до богатия сексуален живот той, както и френската кухня, никому не е напра­вил окончателно щастлив.

Разбира се, тези азбучни истини са добре известни на нашия герой с нисък ръст; но той ги знае ментално, а не същностно, и затова те не го утешават. Що се отнася до неговите преживява­ния, то те са напълно същностни и единственият реален изход е разширяване на същностното съзнание, което настъпва след преодоляване на съответната съпротива на подсъзнанието и пре­живяване на разнообразни страдания. Така че от еволюционна гледна точка този комплекс играе положителна роля, тласкайки човек напред по пътя на еволюцията, като го заставя да изживее своите "еволюционни опашки", които в дадения случай представляват стесняване на съзнанието и недостатъчна самореализация.

Комплексите и задръжките могат да бъдат разделени на две категории: породени от общество­то /чрез възпитанието/ и вродени, кармични. Впро­чем, задръжките, породени от обществото, също са кармични: така се реализира груповата карма. На обществото му е необходимо да подтиска низшите / и висшите/ инстинкти на своите членове, просто за да може човек да поддържа своето съществувание. Това се прави не само чрез външните ограничения /държава, полиция/, колкото чрез пряк директен натиск от страна на общественото подсъзнание. "Хората не постъпват така" - силата на този аргу­мент е много по-голяма, отколкото се струва на стра­ничния наблюдател. Разбира се, задръжките огра­ничават свободата на творчеството и свободата на доброто, но също така ограничават и свободата на злото, на инволютивното развитие. Затова всеки път, когато трябва да преодолеем някаква задръж­ка в себе си или у другиго, трябва да се запитаме какво точно възпира тя. Човек на ниско еволюци­онно равнище не може да бъде научен на неприну­дени изящни маниери, тъй като той или ще бъде скован, или ще се държи грубиянски, трети вари­ант няма.

По този начин преодоляването на комплек­сите и задръжките не е психическа, а духовна задача, и към нея трябва да се отнасяме по съот­ветният начин. Тънки места тук са онези, където големи части от задръжките са наложени от об­ществото /групово и семейно обкръжение/, и тук човек често губи почва под краката си. Това ста­ва, тъй като общественият морал не съвпада /и не е задължително да съвпада/ с индивидуалния морал. Човек безусловно е длъжен да се грижи за родителите си и за децата си /това е повеля на обществения морал/, но точните рамки , в които да става това, поставя той сам, ръководен от по­велите на духа и личната си етика. Предполага се, че Иисус, позволявайки да бъде разпънат на кръст, е огорчил силно Дева Мария.

Индийците казват, че животът е дукха /стра­дание/, майя /илюзия/ и лила /игра/.

Характерът на комплексите и задръжките се променя според степента на духовния ръст на човека. Ще разгледаме няколко типични явления.


Авесалом Подводни
Папка: Карма и Подсъзнание | Посещения: 1674 | Ченълинги
Контакт          3.234.244.181