Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


08:19
19.04.2024
Петък
3.234.244.181


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Карма и Подсъзнание


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Картина на света

В съответствие с вида възприятие у даде­ния човек се формират няколко картини на све­та: ментална, емоционална и същностна.

Менталната картина на света представля­ва образ на реалността, който остава в съзнание­то ни, когато се изключи енергийният аспект на възприятието. Това е нашата съзнателна, "хлад­на" представа за устройството на света. И същев­ременно това е главно средство, чрез което под­съзнанието управлява съзнанието, тъй като същностната и емоционалната картини при да­ден човек рязко се различават от менталната.

Емоционалната картина на света е съвкуп­ност от емоционално значими явления от реал­ността. Тази картина е доста по-стеснена от мен­талната, но пък е по-близка до същностната. В менталната картина може да има няколко стоти­ци човешки образа, докато в емоционалната те са не повече от десетина. Значимостта на един и същи обект в менталната и емоционалната кар­тини често е много различна: разбирайки важно­стта на нещо, ние можем да останем равнодуш­ни към него. И обратното.

Съвкупността от същностно значими обек­ти дава същностна картина на света. Но трябва да се има предвид, че силните емоции съвсем не вли­зат задължително в същностно значими събития. Така че същностно значимото задължително е и емоционално, и ментално значимо, макар че об­ратното не винаги е вярно.

Силните емоции по­чти винаги са повърхностни. Същото се отнася и за мислите: открито демонстрираните от чове­ка мисли обикновено са повърхностни.

Трите картини на света играят важна роля за възприемането на информационно-енергийните потоци. Подсъзнанието, ориентирайки се в тях, създава силни филтри, пропускащи само онази информация, която е съгласувана със съответства­щите картини. Промяната на дадена картина на света е процес труден и болезнен. Подсъзнание­то се захваща с това само при силен натиск. Ра­ботата на тези филтри може да се види в ситуа­ции, когато човек искрено не вижда, не разбира и не чувства елементарни неща.

Както е известно, животът не може да бъде вкаран в рамки. В същото време картината на света е дом за човешката психика, а стените на този дом трябва да бъдат добре укрепени. За цел­та подсъзнанието разполага с мощни програми за защита от информация, която противоречи на дадената картина на света. С други думи - от информация, за която човек не е подготвен. Тези защитни програми предпазват човек от нежела­телна информация както от външния свят, така и от вътрешния.

Подсъзнанието разполага с няколко ефек­тивни начина да блокира подобна информация. Първият е лишаване на информацията от нейна­та енергийна съставка. Тогава на човек му става скучно, макар че темата е ментално важна.

Другият е изкривяване сложността на по­стъпващата информация с цел вниманието да бъде превключено върху нов обект. Често чува­ме: "0, това е твърде сложно за мен!" Или: "Не, не, това е банално, няма защо да слушам пове­че!"

Третият начин е да се затвори пътят на не­желаната информация чрез силна емоционална реакция, изкривяваща или блокираща тази ин­формация. Жена ти ще започне да плаче, ако й кажеш нещо, което е едновременно и вярно, и неприятно.

Срещу нежеланата емоционална информа­ция съществува мощно средство — спокойният ментален анализ, който рязко намалява нейната енергийна съставка.

Що се отнася до програмата за защита на същностните картини на света, тя е доста по-ефективна и сложна от програмите, охраняващи менталната и емоционалната картини на света. Тя притежава твърде тънки средства за въздействие. На първо място тя, подобно на мъдрец, не изпада в ситуации, заплашващи неговата същностна картина. И при най-малката опас­ност тази програма поставя на човека плътна маска, кара го да играе определена роля. Това, че човек играе тази роля, не го заплашва нищо. С други думи, маската блокира достъпа до същно­стта. Наистина, и възприятието, и поведението на дадения човек в този момент не са същност­ни, а повърхностни, формални, човек не живее, а играе роля, изпълнява функция. Една от най-гъвкавите маски е менталната маска на "разумен" човек, разсъждаващ от гледна точка на разума, материята и здравия смисъл. "Разумният човек" има два девиза: " Хайде да не бъдем..." и " Хай­де да си представим..." Подобен човек може да моделира умствено целия си живот: и омразата, и любовта, и науката, и изкуството, дори и смъртта. Но той не живее живота си, а моделира, опитвайки се да защищава егото от въздействия­та както на своя дух, така и на външния свят.

Когато човек попадне в ситуация, заплаш­ваща неговата същностна картина на света, под­съзнанието моментално включва мощните ава­рийни програми за защита. Те са много по-при­митивни и по-надеждни от обикновените под­съзнателни програми, и са много по-стари. Тога­ва става следното: човекът пред очите ни дегра­дира, оглупява, престава да се владее, изпада в ярост, гняв, отчаяние, истерия.

В подобни състояния подсъзнанието, получавайки пълна власт над съзнанието и изключ­вайки висшите програми за регулиране, може да извърши каквото си иска с постъпващата неже­лателна информация. То може да се прави, че не я забелязва, да я изкривява до неузнаваемост, да я изтрива от паметта си и прочее.

Но тези аварийни програми рядко биват пускани в действие. Обикновено подсъзнанието включва леко редактираща и цензурираща про­грама, която адаптира постъпващата информация към картината на света. За да не променя своята картина на света, човек трябва само да си закри­ва от време на време очите и да се позалъгва. Тай­ната е в това, че съществуват много твърди и от­работени програми на възприемане, които са достъпни за всекиго, безопасни са за същност­ната картина на света и са много разпростране­ни. Това са щампите на възприятието.


Авесалом Подводни
Папка: Карма и Подсъзнание | Посещения: 1397 | Ченълинги
Контакт          3.234.244.181