Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


07:51
19.04.2024
Петък
3.234.244.181


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Карма и Подсъзнание


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Единственият сериозен проблем е проблемът за избора

Дотук бе описан "мирният" начин на дей­ствие на психиката. Преди да опишем ситуация на вътрешен конфликт, трябва да направим едно пояснение.

Единственият сериозен проблем е проблемът за избора. Това е не само човешки проблем. Така например шаранът, усещащ определени вибрации във водата, е поставен пред избор: дали да включи програмата за бягство /ако това е опасност/, или програмата за лов, /ако е гладен/. Или пък да не обърне внимание на сигнала. Но наличието на съзнание внася в проблема за избора такива особе­ности, че проблемът съществено се променя.

Всяко живо същество притежава център за вземане на решения, засягащи по-нататъшното поведение, тоест включването на една или друга програма на подсъзнанието. Този център функци­онира като особена програма, наричана програ­ма за избор. Тя осъществява общото ръководство и получава от останалите програми само най-съществена информация за всяко живо същество като цяло /опасност, глад, интерес.../. И анализи­райки тази информация, прави избора, включвай­ки след това съответните програми за действие.

Понякога в реалния живот програмата за избор блокира. Животното сякаш не знае как да постъпи и се държи като човек: изпада в исте­рия. Или припада.

Сложното при работата на програмата за избор е в това, че сигналите, които се получават от включващите я програми носят не само чиста информация, но и определен вид енергия, съот­ветстваща на важността на сигнала. Ако рав­нището на тази енергия е твърде високо /напри­мер - внезапно появила се сериозна опасност!/, програмата за избор започва да работи по-зле, но в замяна на това - по-бързо. Действието на про­грамата се влошава, ако постъпващите сигнали са противоречиви и изискват несъвместими ре­акции.

Появата на съзнание у човек се е изразила в това, че той е получил допълнителна възмож­ност да участва във формирането на програми за избор. Представата, че човек прави избора сам, тоест съзнателно, е наивна. Подсъзнанието има много причини да създава и да поддържа подоб­но мнение. Човешкото съзнание е крайно безпо­мощно, тъй като може да съдържа в себе си по едно и също време малко понятия. Съзнанието напомня за глупав крал, обкръжен от тълпа съвет­ници /програмите на подсъзнанието/, към които той е длъжен да се обръща за съвет по време на преговори. При това кралят не е в състояние да запомни и най-елементарната информация. Той мисли в примитивни категории, чрез елементар­на терминология: да - не, добро - лошо, изгодно - неизгодно.. . Но все пак ролята на краля е съще­ствена: негово задължение и право е да подпише или да отхвърли основните закони и укази, то­ест - да взема решения. Съвсем друга работа е как ще изтълкува тези закони и укази повратливият министър - подсъзнанието.

В ситуации на съзнателен избор съзнание­то е безпомощно, тъй като оценката на различ­ните варианти се извършва не от него, а от под­съзнанието. Единственото, което може да напра­ви съзнанието в случай на колебание, когато про­грамата за избор не дава решително предпочи­тание на един от вариантите, е следното: по друг начин да разпредели вниманието, тоест да оп­редели кои подсъзнателни програми трябва да разгледат възникналата ситуация.

Като пример ще разгледаме ситуация, в коя­то млада жена взема решение да се омъжи. Тя има кандидат и система от възгледи, с чиято помощ решава този проблем. Вариантите са три: да се омъжи, да откаже и да отложи решението. В ду­шата на младата жена възниква конфликт. От една страна, тя силно иска да има свой дом и деца, от друга страна кандидатът събужда у нея двойнстве­ни чувства. Той се облича красиво, държи се възпитано, жените го харесват, може да му се вяр­ва, но е неперспективен по отношение на пари и кариера. Някои от съображенията са в полза на брака, други са против. Ситуацията е сложна и никакви странични съвети не могат да помогнат. Какво решение да вземе младата жена? Конф­ликтът може да бъде разрешен като се повиши значимостта на някои съображения за сметка на други. Това става като вниманието се съсредоточи върху някое от съображенията и като се включи под­съзнателна програма, разглеждаща дадения аспект на проблема. Когато програмата свърши работа и отново върне вниманието и управлението към съзнанието, заедно със своята оценка, която субек­тивно се преживява като усещане, че в главата ни са се появили мисли, а в сърцето - чувства, управ­лението отново преминава към същата тази про­грама. При това значимостта на дадената оценка нараства, а на останалите намалява, конфликтът се тушира и изборът минава безпроблемно.

Естествено, описаното поведение е пародия на съзнателния избор. В споменатата млада жена изборът вече подсъзнателно е протекъл и за нея е по-важно да отстрани душевния конфликт. Но и в ситуации, при които човек не е направил из­бора си по-рано, той прави съзнателно само едно: разпределя вниманието си между различните под­съзнателни програми, които изработват свои оценки на вариантите. Избор няма, докато под­съзнанието не се настрои по такъв начин, че про­грамата за избор получи от други програми ана­лиз на вариантите, съгласуван с енергийната ин­формация. На човек може и да му се струва, че е взел сам решението напълно съзнателно, но това е илюзия: то означава само, че са снети съзнател­ните елементи на конфликта.

По такъв начин с помощта на съзнанието човек може леко да коригира програмата за избор, да размества акцентите върху някои от ней­ните подпрограми. Практиката постоянно опро­вергава наивната представа, че човек е свободен в своя избор. И въпреки това тази представа е широко разпространена.


Авесалом Подводни
Папка: Карма и Подсъзнание | Посещения: 1975 | Ченълинги
Контакт          3.234.244.181