Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


10:03
24.05.2024
Петък
3.215.16.238


Онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


64 - конструктивно-логично мислене

Съвременна теоретична физика; алгебризирани математически модели; въоръженият с инструменти дявол.

64 = 63 + 1 - в шестдесет и четири се осъществява преход от ритуално-духовния към ин-струментално-логическия начин на човешкото све-товъзприятие. Шестдесет и четири е числото на вели­ките мислители с конструктивна насоченост - не кри­тици, а създатели, способни да съзрат ясна структура там, където до момента е била видима единствено хао­тична купчина от разнообразни боклуци (или ценнос­ти). Такова впечатление са направили във времето си законите на Нютон, таблицата на Менделеев, генетич­ната теория и многобройни математически открития, позволили да се класифицира и разбере многообразие­то от различни математически обекти (например гру­пите на хомологията и хомотопията, въобще на алгеб-ризацията на геометрията и анализа).

64 = 26 - конструктивната сила на шестдесет и че­тири е такава, че това число може да построи дом (6 в показателя), или поне има такова усещане, несъответстващо, впрочем, на действителността, тъй като 64 не се дели на 6. И все пак съзидателната сила на инстру­ментите (математическите модели) на шестдесет и четири е толкова голяма, че те формират нова социал­на реалност, тоест фактически променят основното положение на точката на сглобяване не само за даде­ния човек, но и на човечеството като цяло. Това се про­явява съвсем нагледно през XX век, когато са създаде­ни най-могъщите математически модели - функцио­налният анализ и теорията за представяне на групите, след което за създаването (а не откритието, както на­ивно са предполагали физиците) на нова елементарна частица се оказва достатъчно да опишеш повече или по-малко правдоподобен вариант на уравнението на Шрьодингер, чиято сила през средните векове напълно би била достатъчна за установяване на черномагическо световно господство. Ала общият манталитет (то­ест владеенето на принципа на шестдесет и четири) на човечеството оттогава до днес е доста израстнало и дори атомната бомба се оказа недостатъчно средство за поробването му от тъмните сили.

Шестдесет и четири - това е тържеството на двой­ката на десетото ниво на проява на духа. С други думи, числото символизира човек с много ясни мисли. Той казва: „Аз разбирам. Аз мога". При това се има предвид способността да се построи математически модел, от­разяващ структурната основа на каквото и да било, като мълчаливо се предполага, че структурата и същността са едно и също, което, разбира се, не е така: групата на симетрията на морската звезда изобщо не изчерпва ней­ното съдържание (което е очевидно за биолозите, но в далеч по-малка степен е понятно за математиците).

На етапа на шестдесет и четири човекът придоби­ва магическа власт над света, който се подчинява на неговите модели - ала това изобщо не означава, че той разбира истинския им смисъл; съответното прозрение се постига едва на високото ниво на шестдесет и чети­ри. Например общата теория на относителността на Айнщайн обясни отклонението на движението на Мер­курий около Слънцето и така „закри" планетата Вул­кан, чието влияние се предполагаше, че предизвиква тези отклонения. Затова Вулкан не беше открит (чест­но казано, престана да съществува в пост-айнщайновата реалност на ХХ-ия век след Христос), благодарение на което земната астрология се лиши от дванайсетата планета, а също така характерът на земната карма и магическите реалности силно се измениха и аз се съмня­вам, че потомците, когато проумеят истинския смисъл на общата теория на относителността и характера на нейното влияние върху земните съдби, ще са много благодарни на нейния създател.

64 = 32 х 2 - ако в тридесет и две вещицата встъпва в сговор с дявола, то в шестдесет и четири дяволът вече сам приема човешки облик и създава физико-математи-чески аларат, който служи като причина за въплъщение­то на атомната бомба във всичките й разновидности,

64 = 82 - в шестдесет и четири магическите инст­рументи на финото мислене и анализ се издигат на ви­сота, съвсем недостъпна за средния човек, дори въпре­ки привидната елементарност на основните понятия. Двойката в показателя сочи фините, скрити в самата природа на шестдесет и четири противоречия. В каче­ството на пример можем да приведем леко смущава­щите математиците (но съвсем невъзпрепятстващи работата им) обстоятелства от рода на противоречия­та на теорията на множествата или принципната недо-казуемост на хипотезата за континиума, което може да се интерпретира като признаци за принципната недостатъчност на модела на шестдесет и четири в опи­санието на магическите светове.

Папка: Нумерология | Посещения: 2360 | Ченълинги
Контакт          3.215.16.238