Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


09:30
24.05.2024
Петък
3.215.16.238


Онлайн: 5
Гости: 5
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


61 – oткровение за тъждеството на вътрешния и външния свят

Бълнуване за значението; символни системи; личният Бог; вътрешна работа; субективният идеализъм и екзистенциализъм.

61 = 60 + 1 - с мъка измъквайки се от мочурливото блато на народната мъдрост, от пасив­ността и баналността на шестдесет (или бидейки на­силствено изблъскай оттам), човекът напълно изгубва контакт със социума, но затова пък свободно си поема въздух на високия снежен връх на шестдесет и едно. Ако в шестдесет господстваше идеята за (най-широко) социално съзнание, то шестдесет и едно представлява тъкмо обратното - индивидуалното самосъзнание и онова, което в светските текстове се нарича „вътрешен свят", а в религиозните - „духовния живот" в човека.

Откровението на шестдесет и едно се заключава в прозрението за тъждеството на външния и вътрешния свят на човека. Тази истина намира израз (впрочем, доста покварено в менталцо, емоционално и прилож­но отношение) в западната философия на субективния идеализъм и е вече съвсем изопачена в така наречения екзистенциализъм на С. Киркегор и неговите последо­ватели през XX век.

На високо ниво човекът на шестдесет и едно виж­да преките връзки между своя вътрешен свят и външни­те обстоятелства и регулира последните посредством промяна на вътрешната реалност. За него са невъзможни изказвания от типа на „Не съм виновен за това, об­стоятелствата се стекоха така", защото от негова глед­на точка именно той (вътре в себе си) „стича" своите външни обстоятелства, и ако те се формират неуспеш­но, то причината е лично в него.

Шестдесет и едно дава на човека много разнооб­разен вътрешен свят с най-екзотични (а също така и банални) ландшафти и живи същества - фонови и ак­тивни програми на подсъзнанието и, което е не по-мал­ко важно, неговата пряка връзка с външния свят, осъ­ществяваща се с помощта на различни символни сис­теми, които човекът отчасти взима в готов вид, а час­тично разработва и дооформя сам. Силното включва­не на шестдесет и едно у неподготвен човек се проявя­ва в онова, което психиатрите наричат „бълнуване на значението", когато почти всичко „обективно", проти­чащо в света, за човека изглежда разгърнато лично към него и изпращащо определени знаци, които той интер­претира с помощта на тази или онази символна систе­ма (тук влизат в действие и „нумерологията", свежда­ща числата до сумата от цифрите им, тоест остатъкът от едно до девет, и примитивната астрология, и какво­то още искате: принципният момент е пряка връзка между външния и вътрешния свят и усещането за възможно влияние на втория върху първия, което чес­то е съпроводено от мания за величие).

На високо ниво обаче знаците обикновено са пра­вилно интерпретирани, което доста помага на човека да живее (околните възприемат това като удивителна интуиция), а манията за величие не възниква поради съзнанието за ограничената фактическа власт на чове­ка над себе си: той вижда, че тези или онези негови отрицателни вътрешни качества засега са непреодоли­ми и затова съответните страни на външната реалност, уви, продължават битието си. Тук се постига истината на субективния идеализъм: символичният смисъл на всяко външно събитие за всеки от участващите в него е съвсем различен и древната морална забрана „не пра­ви на другия онова, което не желаеш за себе си" се обез­смисля, тъй като тя се гради върху лъжливата (на ета­па на шестдесет и едно) предпоставка „аз съм тъжде­ствен на другия".

В шестдесет и едно се случва - за пръв път! - извън­редно важно събитие: човекът се учи съзнателно да измества своята точка на сглобяване, като отчита как­то магическата (външна), така и духовната (вътреш­на) реалност, като при това остава самия себе си - тук прозвучава първият намек за числото 102601 = 37 х 47 х 59, разположено на 452-ро ниво.

61 = 50+ 11- психологичната концепция за инди­видуален „вътрешен свят" (61) е удар под пояса (11) по стандартните обществени постулати (50), предполага­щи тъждество на положенията на точките на сглобя­ване на социалните индивиди.

Папка: Нумерология | Посещения: 1775 | Ченълинги
Контакт          3.215.16.238