Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


11:20
24.05.2024
Петък
3.215.16.238


Онлайн: 4
Гости: 4
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


60 - точката на сглобяване на общосоциалното подсъзнание

Народната мъдрост; приемливо социално устройване на битието.

60 = 59 +1 - току след най-високия полет на петде­сет и девет незабавно настъпва етапът на най-силно принизяване. Шестдесет е изключително по своята кръглост число, което се дели на всички разумни числа, напри­мер на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и дори на 30 - съгласете се, че би било странно да изискваме от него още да се дели и на, да речем, 7, 8 или 13! Затова шестдесет сим­волизира народната мъдрост (духовно ниво: свадхистхана - аджна), философията на екзистенцията на бито­во ниво, умееща да закръгли всичко и без да осмисля по същество, да го представи в съвсем завършен вид, не-поддаващ се на сравнение и развитие (делимост на 3 и 4). Магическата сила на разглежданото число е велика - народната мъдрост спуска точката на сглобяване в огромна блатиста низина с полегати краища, ала наоко­ло постепенно към хоризонта се издигат непристъпни планински вериги, увенчани с величествените върхове на петдесет и девет и шестдесет и едно.

Шестдесет символизира „народа" в онзи смисъл, който влага в думата интелигенцията и политическите деятели. Народът е пасивен (делимост на три), крайно материалистично-практичен (делимост на 4), склонен е да си уреди живота (делимост на шест: къщата като символ на народа), духовен...? Неделимостта на седем означава тъкмо отсъствие на прякото усещане за фи­ния план, което намира адекватно отражение в посло­виците: „Бог дава, но в кошара не вкарва" и „Който сам се пази, и Бог го пази", от които лъха неприкрит атеизъм. Делимостта на 5 придава по-голяма живост и жизнени сили, а на десет (самодостатъчност в истин­ския смисъл на думата) - прекрасна социална адапта­ция и самосъгласуваност. Шестдесет символизира об­щественото подсъзнание на широките народни маси и съответното положение на точката на сглобяване, ко­ето е много устойчиво, и у народа като цяло е опреде­лено съвсем точно, така че никакви сериозни разно­гласия, съществуващи например в интелектуалните или политическите кръгове, тук не са възможни. Шестде­сет е точката на единението на народа, символ на оне­зи моменти, когато гледните точки са съгласувани, а точката на сглобяване стои в мъртва неподвижна оп­ределеност - и с топ не можеш я помести оттам.

Шестдесет с удивителна лекота принизява всичко, което му падне: изобщо народът (60) не слуша своите истински пророци (47) и най-често се проявява в роля­та на техен черен (13) учител: 60 = 13 + 47, но затова пък лесно става плячка на своите черни учители (13), които обещават чудотворно разрешение на всички про­блеми (47) - в този сюжет се реализира обратната фор­мула 60 = 47 + 13. Общо взето шестдесет (= 10 х 6) може да се охарактеризира като първия социален дом, именно повече или по-малко приемливо социално уст­ройство на живота, чиито символ би могла да бъде па­триархалната община. Донякъде мъглявите за средния човек указания „живей според съвестта си" и „живей и остави другите да го правят" се отнасят към шестде­сет, но само на нивото на истинското разбиране на кон­кретното число може да се построи социален живот, като се ръководим единствено от тези принципи.

Хората от шестдесет на средно ниво са положител­ни проповедници на общосоциалните морал и нравстве­ност, популярни писатели (Лев Толстой), „народни" по­ети и т.н. На високо ниво - това са мъдреците, при кои­то идват за съвет, и те с пестеливи думи, а понякога и мълчаливо изместват точката на сглобяване на човека така, че наболелите му проблеми да се разрешат, но ви­димо чудо тук не се случва, тоест общосоциалната реал­ност за него се запазва. Това е нивото на нагвала Хули-ан, който можел да се превърне във весел дебеланко или раздразнено старче, за което е необходимо най-нищож­но (макар и много точно) изменение на положението на точката на сглобяване, но затова пък - най-дълбоко по­знание на човешката природа (Кастанеда).

60 = 20 х 3 - за положението на народната точка на сглобяване са особено присъщи представите със зо-оморфен характер, вярата в оживяването на материя­та, домашните духове и тем подобни (20), но народът хармонично мами сам себе си (3), като облича конкрет­ните представи в приказки, анекдоти и така нататък, в които често звучи не само насмешка, но и откровена подигравка със собствените нещастия - проява на за­гниване, предизвикано от прекалената окръгленост, а оттам и самодостатъчността и пасивността на шестде­сет. Дали приказката е измислица или не е? Или в нея е ценна само поуката, а останалото са архитектурни излишества? Тези теми народното съзнание предпочи­та да премълчава.

60 = 12 х 5 - космосът (12) незабележимо извършва върху живота (5) на народа експерименти, като отделя хората на пето космическо посвещение (един от сюже­тите на повестта на А.и Б. Стругацки „Вълните усмиряват вятъра").

Папка: Нумерология | Посещения: 1786 | Ченълинги
Контакт          3.215.16.238