Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


09:58
24.05.2024
Петък
3.215.16.238


Онлайн: 3
Гости: 3
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Нумерология


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


58 - вежливост, съвест, честност

Вълшебната сила на доброто; фината борба със злото; превъзпитание на престъпници; лечение на наркоманията.

58 = 57 +1 - ако в петдесет и седем се развива темата за интензивно-личното участие в живота (в конкретното число се усеща влиянието на концепцията за плътната карма на деветнадесет, коя­то винаги акцентира върху личното отношение и дей­ността), то в петдесет и осем (= 29 х 2) звучат меките обертонове на вниманието към финия план (двадесет и девет символизира фината карма) и неговото управ­ление на точката на сглобяване. Но ако в началото на десетото ниво - в петдесет и шест, финият план се реа­лизираше непосредствено и праволинейно чрез седми­цата (изобщо седмицата е в основата на всяка строга йерархия, независимо дали е духовна, административ­на или военна), то в магическата реалност на петдесет и осем се усеща влиянието на фината карма и финият магически план действа косвено, без пряк натиск и про­яви на видима сила, което може да създаде илюзията за отсъствието й. Въпреки това петдесет и осем прите­жава магическа власт, достатъчна за по-голямо изме­стване на точката на сглобяване (тоест изменение на реалността), отколкото всяко от предшестващите го числа, като изключим може би петдесет и три.

Петдесет и осем символизира силата на доброто, чието действие е хомеопатично, но е свързано с влияние­то на висшия план и в края на краищата побеждава зло­то. В средния човешки живот петдесет и осем се проявя­ва в такива категории като вежливост, отзивчивост, доброжелателно внимание към външния свят и към гласа на съвестта, вътрешна и външна честност. Всичко това

очевидно изисква незначително, но доста особено, спе­цифично човешко изместване на точката на сглобяване и включва в себе си много високи „фини" магически вли­яния, способни след известно време да установят почти всяко нужно на човека нейно положение, съвсем недо-стижимо по пътя на прекия натиск. В духовната класи­фикация петдесет и осем символизира нивото анахата-манипура, тоест на човека, способен да премести точка­та на сглобяване на злодея така, че да започне да го мъчи съвестта - тъкмо това е и истинската сила на човешкото добро, представляваща третия урок на десето ниво.

Петдесет и осем - това е добрият вълшебник (58=29 х 2), който се стреми към унищожаване не на врага, а на обзелото го зло. В очите на човека на петдесет и осем всеки углавен престъпник има нужда не от наказание, а от психическо и магическо лечение, или казано по-про­сто - разваляне на магиите на тази или онази (от гледна точка на обществото) черна реалност, тоест свят, зле съгласуван с общосоциалния. С продължителни усилия маговете на петдесет и осем превъзпитават закоравели­те бандити, лекуват алкохолици, наркомани, умствено изостанали деца и т.н. Двойката в разлагането 58 = 29 х 2 символизира външната поляризация на дългосрочни магически програми като борбата на доброто със зло­то, но взаимодействието е принципно магично - борба се води именно за положението на точката на сглобява­не (иначе казано, за начина на световъзприятие) и загубилият напълно изгубва себе си: злото или напълно се преобразява, или в редки случаи - доброто побеждава.

58 = 27 +31 - традиционният приказен сюжет: зли­ят вълшебник нарушава идилията (27) и завързва фин кармичен възел (31), след което се налага силите на доброто да го разплитат дълго, проявявайки чисто чо­вешки добродетели (58): доброта, честност, съвестност, снизходителност, взискателност към себе си и т.н. Про­явата на тези качества силно измества точката на сгло­бяване на приказния герой, вследствие на което маги­ческата реалност се трансформира и очевидно непобе­димото в началото зло (Змеят Горянин) постепенно изгубва позиции. Характерно е, че змеят, както се и полага на кармичния владетел, по правило предвари­телно знае откъде ще дойде гибелта му.

Папка: Нумерология | Посещения: 2321 | Ченълинги
Контакт          3.215.16.238