Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS
Бутон за дарения чрез BITCOIN

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви
Lifestyle (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Business, Careers
(2) (3) (4) (5)
The 9th D


20:01
18.02.2020
Вторник
3.229.118.253


Онлайн: 4
Гости: 4
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Статии


Разговори с Луцифер [66]Статии [201]
Матрицата 5 [55]Нумерология [28]
Астрология [31]Великият преход [110]
Кармична Астрология [13]Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13]Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13]Петър Дънов [4]
Джасмухин [8]Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7]Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22]Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8]Пътят на душите [6]


Строежът на Душата - Четирите тела

Повечето лечители са запознати със седемте чакри на кундалини и с четирите аурични тела, но те представляват едва на­чалото от една сложна и удивителна структура. Наши­те физически тела са върхът на огромен айсберг; ве­роятно 95 процента от него са невидими, неописани и непознати.

Въпреки че повечето лечители наблягат на чакрите, в процеса на кармично лечение те са подчинени на ауричните тела и на шаблоните, които свързват ауричните тела. Ще разгледам чакрите на кундалини и на хара линията съвсем накратко и във връзка с техните функционални тела. По-подробно определение на чакрите и линията хара можете да намерите в моята книга "Психично лечение с духовните водачи и ангелите".

Етерното, емоционалното, менталното и духов­ното тела, които са най-близо до плътното физическо тяло, са познати на повечето лечители.

Те са изклю­чително важни за ежедневния живот и функционира­нето на хората и животните, но играят важна роля и като свързващи допирни точки с горните октави на външните пластове на ауричното тяло. По същия на­чин, съзнанието на земно ниво е жизненоважно за всички въплътени на Земята, но има и други жизнено­важни нива на душевно съзнание, които не са толкова достъпни за ежедневно осъзнаване. Тези по-външни "азове" на личността са свързани и съединени с вън­шните аурични тела.

 Довеждането им до четирите най-близки до физическата енергия слоя и осъзнава­нето им оказва огромно въздействие върху духовното израстване и задълбоченото кармично изцеление.


 ЕТЕРНОТО  ТЯЛО

Започвайки от нивото, което е най-близо до физи­ческото тяло, първият енергиен слой - Етерното тя­ло. Този ауричен слой представлява енергиен близнак на физическото тяло, познат като Етерен двойник. Всичко, което се случва във физическото тяло, става най-напред в етерното тяло, а Етерният двойник е прословутото съзнание на детето в нас. Произтичащо­то на етерно ниво лечение проявява промени във физическото здраве и физическото тяло. Чакрите на кундалини се намират в етерното тяло, а шаблонът Ка свързва физическото тяло с етерното. Коренната чакра по енергийната линия кундалини се свързва с чакрата на перинеума по линията хара, като същевремен­но свързва етерното тяло със следващото енергийно ниво.

Седемте кундалини чакри са най-познатата част от енергийната анатомия. При хората те са подредени в отвесна линия по предната и задната страна на тялото, по протежение на гръбначния стълб. Ще ги изброя накратко.

Коренната чакра, разположена при опашната кост, обозначава енергията на жизнената сила, физическата идентичност и оцеляването. Ней­ният цвят е червен и тя е първото низходящо отвърстие за енергията и копие на етерното тяло. Коремната или сакралната чакра, разположена под пъпа, управлява съзидателността, сексуалността и плодовитост­та. Описват я оранжева на цвят. Тя е вторият преоб­разувател на етерната енергия. Третата чакра, разпо­ложена между последните ребра, е слънчевият сплит. Жълта на цвят; тя е третото и последното отвърстие за етерната енергия. Регулира съзнателния ум, рационалното мислене и психичното възприятие.

Следва сърдечната чакра, разположена в центъ­ра на гръдния кош, обозначавана със зелен или розов цвят. Сърдечната чакра предава трансформираната по-долу енергия от астралното/емоционалното тяло и го свързва с линията хара/емоционалното тяло чрез тимусната чакра от линията хара, разположена точно над сърдечната. Астралният близнак влиза в тази двойка чакри от етерното и емоционалното тяло. Това е центърът на състраданието и универсалната любов, на усещането на човека за свързаност с всички оста­нали. 

Светлосинята гърлена чакра, на нивото на фи­зическото гърло, е първото силно снижено отвърстие на духовното тяло. Тази чакра управлява човешката способност за изразяване на истината, артистичната съзидателност и за възприемането на духовни слова (емпатия). Тя е най-сложната от всички чакри, защото възприема съзнанието на "азовете" на личността и съдържа пълно копие на физическото, емоционално­то, менталното и духовното тела.

Следващата чакра от духовното тяло е третото око, разположена в центъра на челото, над физически­те очи, и обозначавана с индигов цвят. Третото око управлява психичното зрение, телепатията и ясновидството. То е и снижената преобразуваща връзка на индивидуалната мисловна мрежа, земната мисловна мрежа (колективното планетно съзнание) и вселенска­та мисловна мрежа (галактическото или универсалното съзнание).

Кармичното очистване и освобождение се осъществява на това ниво, за да премине през четирите долни тела

Всяко лечение на ду­шевната същност, включващо балансиране на енерги­ята, очистване на шаблона, ДНК лечение и т. н., влиза през тази чакра, за да стигне до най-близката до фи­зическата енергийна система. Силно снижените енер­гии на Същностния Аз и Свръхдушата се приемат на това ниво, макар че и двете са много далеч от ежед­невното съзнание.

Третата чакра на духовното тя­ло, разположена на темето (короната или теменната чакра), е последната кундалини чакра. Тя обикновено се описва като виолетова и е седалището на надфизическото съзнание и духовност. 

Това са кундалини чакрите, но тук трябва да спо­менем и техните съответствия по гърба. Те са точно толкова функционални, колкото са чакрите от предна­та страна на тялото, като същевременно са и контак­тни приемници за енергията на външното тяло. Гър­бът на сърдечната чакра, например, е мястото, където Астралният близнак се слива с Етерния двойник, къ­дето Висшият Аз се слива с Астралния близнак, къде­то Същностният Аз/Звездният Аз се слива с Висшия Аз и където Свръхдушата/Божественият Аз смесва енергията си със Същностния Аз. Тук се осъществява и връзката с Богинята вътре в нас. По-нататък следва още информация за тези енергийни "азове". Тези връз­ки откъм гърба на сърдечната чакра съставляват Сре­бърната нишка.

 

ЧАКРИТЕ НА КУНДАЛИНИ - Етерно тяло 

 

ТЕМЕННА ЧАКРА - Надфизическа идентичност

ЧАКРА НА ТРЕТОТО ОКО - Зрение отвъд триизмерното

ГЪРЛЕНА ЧАКРА - Говор, истина

СЪРДЕЧНА ЧАКРА - Състрадание, свързаност

ЧАКРА НА СЛЪНЧЕВИЯ СПЛИТ -  Възприятия, усещания

КОРЕМНА ЧАКРА - Сексуалност, съзидателност

КОРЕННА ЧАКРА - Оцеляване, същностна идентичност


ЕМОЦИОНАЛНОТО/ АСТРАЛНОТО  ТЯЛО

 След етерното тяло следващото енергийно ниво е Емоционалното тяло, което е свързано с външното енергийно ниво на астралния свят и с Астралния близнак

Емоционалното тяло помещава линията хара и чакрите от линията хара, които се свързват с етер­ното тяло и линията кундалини директно в перинеума/коренната, тимусната чакра/сърдечната чакра и надличностната точка/теменната чакра. Етерният шаблон свързва етерното тяло с емоционалното/астралното тяло, както и тимусната и сърдечната чакри. В емоционалното тяло има 13 хара чакри, описани накратко по-долу.

Надличностната точка или Душевната звезда е разположена над теменната чакра. Тя е прозрачна на цвят и канализира жизнената сила на външното тяло към най-близката до физическата енергийна система.

Следващи са двойката зрителни чакри зад очите. Тези чакри са сребристи на цвят и чрез тях очите могат да се използват като лазери при психичното лечение. 

 Следва чакрата на каузалното тяло, в основата на черепа. Нейният цвят е или ярко червеникаво-лилав, или сребристо-син. Това е центърът за ченълинг и проявление. Нашият достъп до Висшия Аз се осъщес­твява чрез чакрите на каузалното тяло и чрез третото око (кундалини). Висшият Аз се възприема на нивото на гърлената чакра и се свързва с физическото тяло чрез Астралния близнак на гърба на сърдечната чакра.

Тимусната чакра по линията хара, разположена високо на гръдната кост, точно над сърдечната чакра по линията кундалини, е главната връзка между енер­гийните тела на хара и кундалини. Достъпът до астралното ниво отвъд емоционалното тяло и подобния на дете Астрален близнак се осъществява чрез тази двойка свързани чакри. Цветът на тимусната чакра е синьо-зелен; тя освобождава емоциите и защитава физическата имунна система. 

 След нея идва диафрагмената чакра, разположена между и над слънчевия сплит и сърдечна чакра по линията кундалини. Ней­ният цвят е светлозелен, а предназначението й е очис­тване на линията хара от отровите и емоционална промяна.

Под пъпа, между и над коренната и корем­ната чакри по кундалини, е чакрата хара. Нейният цвят е оранжево-кафяв или златист, а функцията й е да осъществява мисията в живота на човека. 

 Чакрата на перинеума, разположена между ануса и вагината на нематериалното емоционално ниво, е светлокафява на цвят, а функцията й е издигане над физическото. Етерното и емоционалното тела се свързват и в този център.

   

Даян Стейн

Папка: Статии | Посещения: 962 | Ченълинги
Контакт          3.229.118.253