Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог, Уолш      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPalЛунни Възли
Хороскопи
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любовен Хороскоп
Тя и Той
Духовно Израстване


Начало  Регистрация  Вход


Ченълинги
Книги
Сентенции
Вампиризъм
Нумерология en
The Arcturians
Приказки
Супер Игри
Софтуер | Линкове
Музика | Филми
Благодарност
Игри | Таро
Отзиви


09:48
19.04.2024
Петък
3.234.244.181


Онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0


 Пими ® » Читалня » Карма и Подсъзнание


Разговори с Луцифер [66] Статии [201]
Матрицата 5 [55] Нумерология [28]
Астрология [31] Великият преход [110]
Кармична Астрология [13] Енергиен Вампиризъм [19]
Пламъци Близнаци [13] Карма и Подсъзнание [30]
Любовна тактика [13] Петър Дънов [4]
Джасмухин [8] Ангели и Архангели [15]
Дийпак Чопра [7] Сал Ракели [24]
Барбара Марчиняк [22] Екхарт Толе [9]
Учението на Абрахам [8] Пътят на душите [6]


Магия на ситуацията

У човечеството се е оформило някакво сво­еобразно презрение към проблема на поведение­то, което често се разглежда като повърхностно и несъществено за ядрото на личността. Мнози­на смятат, че правилното поведение е важно, но още по-важно е онова, което стои зад него - мис­лите, чувствата, мотивите.

Но в действителност не е така. От гледна точка на еволюцията - както личната, така и све­товната, - поведението на човека не е по-мало­важно от онова, което стои зад него. Изобщо външното поведение е символ на вътрешното състояние, и то трябва да бъде тълкувано пра­вилно.

Но този проблем е значително по-сложен, отколкото ни се струва.

Реалната ситуация, в която попада човек, оказва върху него невидимо /нерегистрирано от физически прибори/ силно въздействие. То е оп­ределено от характера на информационно-енергийните потоци, възникващи в дадена ситуация и непосредствено, телепатично влияещи върху човека. С друга терминология може да се каже, че всяка ситуация е магическа.

Нека да разгледаме качеството, наречено обаяние.

Обаянието е магическа способност в чист вид. Обаятелният човек може да е глупав, зъл или грозен, и въпреки че ние съзнаваме това, негово­то присъствие ни е приятно и той сякаш ни ома­гьосва с маниера си, с думите си. На такъв човек е трудно да се противоречи и да се отказва. Той с лекота преодолява всяко отрицателно отношение. Обаятелният човек притежава реална власт над нас и над ситуацията като цяло. Но обикновени­ят човек понякога също бива обаятелен. Това най-често става, когато силно иска да се хареса няко­му. Възниква впечатление, че той е включил ня­какви вътрешни светлини: очите му се оживяват, променя се тембърът на гласа и ритъмът на дви­женията и през него сякаш приижда нещо маги­ческо. И това нещо е енергийно-информационен поток от определен вид, от който на околните им става приятно; на практика това е енергиен по­дарък. Всяка ситуация притежава свое информационно-енергийно поле, тоест - съвкупност от енергийни потоци, които я съпровождат и про­низват. Но върху човек влияят не само полетата на непосредствено обкръжаващите го хора и предмети, а и полета на по-широки ситуации, в които той се оказва включен. Такива изрази като "всенароден подем", "напрегната фронтова об­становка", "обществено мнение" съответстват на напълно реални информационно-енергийни потоци и полета.

Основният момент, привличащ внимание­то на подсъзнанието, е именно полето на ситуа­цията и неговото взаимодействие с човека. Впос­ледствие, обмисляйки случилото се, човек може да си фантазира, че не се е държал така, както е бил решил, а понеже се е усещал изморен или несъсредоточен, или пък някой му е пречел, е станало онова, което е станало. Но в действител­ност той се е намирал под пълен контрол на сво­ето подсъзнание. То е определяло неговите мис­ли, чувства и действия в съответствие със своите планове и реалните информационно-енергийни потоци на ситуацията.

Средство за съзнателен контрол над сво­ето поведение човек получава тогава, когато ус­пее да открие канал за връзка между информаци­онно—енергийното поле на ситуацията и своето съзнание. Тоест, когато започне да осъзнава информационно-енергийния смисъл на случващо­то се и неговото значение за собствената му пси­хика. Ако това не се случи, човек играе и на външно, социално, равнище протича адекватно взаимодействие-разговор, а на психологическо равнище - кражба на енергия, което е чист енер­гиен вампиризъм.

Процесът на откриване на канали между полето на ситуацията и съзнанието е твърде опасен за психиката и самооценката. Понякога дори по-опасен, отколкото осъзнаването на собстве­ните подсъзнателни програми. Точно затова под­съзнанието пази съзнанието, откривайки тези канали с голямо нежелание и само под натиск. Но пълното затваряне на тези канали не е добро, тъй като човек не може да оцелее, получавайки информация и енергия само от тънкия свят. Те са му необходими именно във вида, в който се излъчват от ситуацията.

Авесалом Подводни
Папка: Карма и Подсъзнание | Посещения: 1652 | Ченълинги
Контакт          3.234.244.181